Skip to Content

Partneri

Economica

Economia Institute sídli vo Viedni, je to nezávislá nezisková organizácia zaoberajúca sa akademickým výskumom. Economica vykonáva ekonomický výskum v aplikáciách, operáciách a programoch na národnej i nadnárodnej úrovni a zameriava svoju analýzu na inovatívny dizajn hospodárskych štrukturálnych zmien. Economica sa ďalej zameriava na kultúrne právo a ekonómiu prostredníctvom interdisciplinárnych prístupov.

Kontakt/projektový manažment: Felicia Kerschbaum, MA a Mag. Ruth List

Múzeum v Manchesteri

Múzeum v Manchesteri je najväčšie univerzitné múzeum vo Veľkej Británii s takmer 4 miliónmi predmetov a vzoriek z celého prírodopisu a ľudských kultúr. Je dôležitým verejným zariadením, ktoré ponúka bohatý a pestrý program pre školy, rodiny s deťmi i pre dospelých a tým zaberá širokú divácku škálu obyvateľov oblasti Manchestru. Múzeum uprednostňuje najmä skupiny, ktoré je ťažšie osloviť, ako aj tie, ktoré majú zdravotné problémy, sú dlhodobo nezamestnaní, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím. Múzeum si vytvorilo reputáciu silného verejného zázemia pre inovatívne a experimentálne práce významné pre univerzitné múzeum.

Kotakt: Samantha Sportun

Rakúska federácia slabozrakých a nevidiacich (BSVÖ)

Ako najväčšia svojpomocná organizácia nevidiacich a slabozrakých ľudí v Rakúsku, BSVÖ pracuje na inklúzii a sprístupnení spoločnosti vo svojej domovskej krajine, ale aj na európskej úrovni. BSVÖ má sedem regionálnych odvetví po celej krajine a je súčasťou Európskej únie nevidiacich, ako aj Svetovej únie nevidiacich. Ďalej BSVÖ je členom rakúskej Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím a pravidelne vytvára regionálne a národné časopisy a informačné bulletiny v širokej škále prístupných médií. Spolu so svojím oddelením Dostupné Výstavby, BSVÖ pracuje v oblasti dostupnosti vo všetkých oblastiach života, a to nielen obmedzený na zastavané prostredie, ale aj v oblasti kultúry alebo virtuálnej sfére.

Kontakt: Mag. Stefanie Steinbauer

Nemecké združenie pre nevidiacich a zrakovo postihnutých (DBSV e.V.)

Nemecká asociácia pre nevidiacich a zrakovo postihnutých (DBSV e.V.) je vedúce združenie pre nevidiacich a slabozrakých v Nemecku. Združenie zastupuje v celej krajine záujmy zhruba 645.000 nevidiacich a slabozrakých ľudí. DBSV je národná organizácia, ktorá zastrešuje 20 federácií, nachádzajúcich sa v spolkových krajinách. Okrem toho DBSV zahŕňa 35 celoštátnych neziskových organizácií, ako aj členov firiem so špecifickými povinnosťami. DBsv sleduje výhradne všeobecne prospešné ciele s ideou zachovania a zlepšenia sociálneho postavenia nevidiacich a slabozrakých a podpory ich sebaurčenia a ich ekvivalentné zapojenie do spoločnosti. Na medzinárodnej úrovni sú aktívnym členom Európskej únie nevidiacich a Svetovej únie nevidiacich.

Kontakt: Reiner Delgado a Eva Cambeiro Andrade

Trnka n.o.

Trnka n.o. je nezisková organizácia so sídlom v Bratislave, venuje sa výskumu a výrobe audio popisu audiovizuálnych diel pre nevidiacich a slabozrakých. Zároveň sa Trnka, n.o. snaží kontinuálne kultúrne vzdelávať znevýhodnenú skupinu od ranného detstva, nielen prostredníctvom audiokomentárov, ale aj špeciálnych edukačných programov so zameraním na 3D haptické pomôcky.

Kontakt: Mgr. Art. Karol Trnka, Mgr. Petra Pobežalová a Ing. Vladimír Maroš

Rakúska Galéria Belvedere

Belvedere disponuje s najvýznamnejšou zbierkou rakúskeho umenia od stredoveku až po súčasnosť, doplnenou dielami zahraničných umelcov. Horný Belvedere sa pýši celosvetovo najväčšou zbierkou obrazov Gustava Klimta, ktorá je súčasťou kolekcie “Fin de siècle”. Horný aj Dolný Belvedere sú vybavené bezbariérovým prístupom. Tematické Nichts für Menschen mit Behinderung, ohne Menschen mit Behinderung (Nevzťahuje sa pre osoby so zdravotným postihnutím, bez ľudí s postihnutím) Galéria Belvedere vyvinula služby v oblasti bezbariérového umeleckého vzdelávania v úzkej spolupráci s príslušnými odborníkmi. Berühren ausdrücklich erwünscht (Výslovne potrebné dotyky) je motto prehliadky pre nevidiacich a zrakovo postihnutých návštevníkov. Okrem hmatateľných dojmov sú návštevníci obohatení podrobným vysvetlením prostredníctvom umelcov, pracovných metód a predmetov, ktoré im umožňujú spoznať obrazy a sochy úplne novým spôsobom. Najviac žiadúce sú hlavne práce Gustava Klimta: Bozk či Ferdinand Georg Waldmüller. Okrem toho nový hmatový model nachádzajúci sa v Hornom Belvedere ponúka možnosť spoznať jeho kompozíciu a štruktúru povrchu haptickým spôsobom.

Kontakt: Mag. Brigitte Hauptner a Mag. Susanne Wögerbauer

Center for Virtual Reality and Visualisation (VRVis)

VRvis je medzinárodne renomované a v Rakúsku popredné centrum pre aplikovaný výskum v oblasti Vizuálneho spracovania dát. Vizuálne spracovanie dát (vizualizácia, obrazová interpretácia, obrazová analýza, počítačové videnie a virtuálna realita) sa stáva dôležitou technológiou v ekonomike a spoločnosti. Atraktívne prezentovanie stále sa zväčšujúceho množstva dát a vytváranie digitálnych obrazov reálnych objektov umožňuje efektívnejšie sa zaoberať digitálnymi informáciami a otvára nové oblasti vo výskume, výrobných a pracovných postupoch. Prenos technológií z vedy do výroby nie je pre VRVis len výrok, ale je to jeho program. Na základe elementárneho výskumu je VRVis ako most medzi vedou a priemyslom. Uskutočňuje aplikovaný výskum pre množstvo priemyselných partnerov, čo vedie k spoločnému vývoju produktov v rôznych aplikačných oblastiach.

Kontakt: Dipl.-Ing. (FH) Andreas Reichinger