Skip to Content

Prehľad

Pozadie

Múzeá tvoria podstatnú časť európskej kultúry, ktoré slúžia ako kľúčoví hráči k zachovaniu kultúrneho dedičstva na strane jednej a ako platformy pre súčasné formy prejavu na strane druhej. Avšak v prvom rade riešia vizuálne zmysly, preto sú nevidiaci a zrakovo postihnutí vylúčení zo širokej škály ponúkaných služieb tradičných múzeí, vrátane múzeí, ktorých platformu tvorí neformálne učenie. Časy sa menia, inovatívnosť a 3D technológie rovnako ako multi-zmyslové metódy ponúkajú riešenia pre nevidiacich a slabozrakých tým, že umožňujú, aby sa dostali do kontaktu s exponátmi a zúčastňovali sa vzdelávacích služieb múzeí. Niekoľko múzeí v Európe ponúka už – v rôznej miere – prístup pre nevidiacich a zrakovo postihnutých s využitím inovatívnych 3D technológii. S činnosťou takýchto projektov začali v posledných rokoch, ale čelia finančným, technickým a koncepčným prekážkam, ktoré musia prekonať. Tým múzeám, ktorým sa podarilo dokončiť takéto projekty, dostali veľmi pozitívnu spätnú väzbu od nevidiacich a slabozrakých.

Popis

Projekt AMBAVis posúdi existujúce a poskytnuté inovatívne technické riešenia, aby bolo možné zlepšiť a zjednodušiť hmatové modely pre múzeá v budúcnosti. Hmatové modely a 3D objekty budú vyvinuté použitím troch rôznych technológií:

  • 3D replikácie,
  • virtuálne haptické pomôcky,
  • reliéfna tlač.

Očakávanými výsledkami sú: zhodnotenie a lepšie porozumenie súčasných a novovznikajúcich technológií použiteľných pre hmatové a 3D objekty v múzeách, vzhľadom na skúsenosti zameranej skupiny, ako aj nákladová efektívnosť a tak dostupnosť pre múzeá.

Keďže zlepšenie prístupnosti múzeí pre nevidiacich a zrakovo postihnutých je mnohostranný problém, bol zvolený komplexný prístup spolu s riešením ekonomických a právnych aspektov. Ekonomický dopad 3D subjektov v múzeách sa bude merať, aby sa ukázalo, že existuje širšia pridaná hodnota, pokiaľ ide o základnú prospešnosť pridanej hodnoty a zamestnanosti vznikajúcu v rámci EÚ-28. V neposlednom rade sa budú riešiť otázky týkajúce sa autorských práv vyskytujúcich sa v súvislosti s 3D subjektmi pre nevidiacich a zrakovo postihnutých v múzeách, budú analyzované a objasňované, pretože majú značný praktický význam pri realizácii týchto projektov.