Skip to Content

Ekonomický dopad

Budeme poskytovať analýzu ekonomických vplyvov hmatových modelov pre nevidiacich a zrakovo postihnutých v múzeách. Tieto účinky budú merané z hľadiska hrubej pridanej hodnoty a zamestnanosti, ktorá vzniká v rámci EÚ-28. Zahraničné obchodné toky a výsledné dopady budú analyzované v rámci EÚ-28. Preto bude použitá “multi-regionálna-vstupno-výstupná “ analýza, aby poskytla riešenia celej oblasti EÚ-28 ako celku a nie len jednotlivým krajinám. Z tohto dôvodu, aj keď krajina (múzeá) nebude hostiť exponáty hmatových modelov pre nevidiacich a zrakovo postihnutých, jeho ekonomika môže mať prospech z poskytovania dočasných tovarov a služieb pre spoločnosti, ktoré sa podieľajú na tejto činnosti.

Hrubá pridaná hodnota a zamestnanosť budú zaznamenávané vo forme priamych a nepriamych vplyvov a bude vypočítaná z krajiny do krajiny, ako aj na báze činnosť za činnosťou. Takto budeme môcť ukázať, ktoré odvetvia, v ktorých krajinách ťažili z exponátov a služieb pre nevidiacich a zrakovo postihnutých v analyzovaných múzeí.