Skip to Content

AMBAVis Úvod

Múzeá tvoria podstatnú časť európskej kultúry. Avšak v prvom rade riešia vizuálne zmysly a preto sú nevidiaci a zrakovo postihnutí zo širokého spektra služieb vylúčení. Časy sa menia, inovatívnosť a 3D technológie, rovnako ako multi-zmyslové metódy ponúkajú nové riešenia pre nevidiacich a slabozrakých tým, že umožňujú, aby sa dostali do kontaktu s exponátmi a zúčastňovali sa vzdelávacích služieb múzeí. Projekt AMBAVis si kladie za cieľ byť hnacou silou rozvoja a šírenia hmatových pomôcok s 3D praxou v múzeách a zlepšiť kultúrnu prístupnosť pre nevidiacich a slabozrakých.