Skip to Content

Hmatová 3D – tlačiareň pre nevidiacich ľudí

7. apríl 2016

Vedci z Hasso – Plattner – Institute (HPI) v Berlíne vyvíjajú hmatový displej nazývaný “Linespace”, ktorý umožňuje vizualizáciu zložitých priestorových dát pre nevidiaicich.
Hlava 3D tlačiarene je navigovaná hlasovo – gestovou kontrolou, čím kreslí plastové čiary na rysovacej doske, ktoré môžu byť preskúmané prstami. To umožňuje, okrem iného, zväčšiť detaily výrezov.  Študenti HPI vyvinuli rôzne prototypy aplikácií pre toto zariadenie, ktoré boli testované zrakovo postihnutými z Berlína.

Viac informácií o “Linspace” možno nájsť tu.

Categories: Allgemein
Comments Off on Hmatová 3D – tlačiareň pre nevidiacich ľudí

Reminder: Zapojte sa do internetového prieskumu pre múzeá ohľadne hmatových prehliadok a dotykovej vybavenosti pre nevidiacich ľudí!

4. apríl 2016

Európsky projekt AMBAVis sa zameriava na vývoj nových výrobných metód týkajúcich sa hmatových modelov pre nevidiace a zrakovo postihnuté osoby. Okrem iného je našou snahou získať informácie o najlepších skúsenostiach v múzeách a galériách, ako aj o výzvach, ktorým čelia múzeá a galérie vzhľadom na existujúce hmatové prehliadky a dotykové vybavenosti pre zrakovo postihnutých návštevníkov. Preto sme pripravili on-line prieskum a boli by sme veľmi vďační za jeho vyplnenie. Prieskum môžete nájsť tu. Ďakujeme vám za vašu účasť v prieskume, ktorého vyplnenie nezaberie viac ako 5 minút. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá!

Categories: Allgemein
Comments Off on Reminder: Zapojte sa do internetového prieskumu pre múzeá ohľadne hmatových prehliadok a dotykovej vybavenosti pre nevidiacich ľudí!