Skip to Content

Zapojte sa do internetového prieskumu pre múzeá ohľadne hmatových prehliadok a dotykovej vybavenosti pre nevidiacich ľudí!

29. január 2016

Európsky projekt AMBAVis sa zameriava na vývoj nových výrobných metód týkajúcich sa hmatových modelov pre nevidiace a zrakovo postihnuté osoby. Okrem iného je našou snahou získať informácie o najlepších skúsenostiach v múzeách a galériách, ako aj o výzvach, ktorým čelia múzeá a galérie vzhľadom na existujúce hmatové prehliadky a dotykové vybavenosti pre zrakovo postihnutých návštevníkov. Preto sme pripravili on-line prieskum a boli by sme veľmi vďační za jeho vyplnenie. Prieskum môžete nájsť tu. Ďakujeme vám za vašu účasť v prieskume, ktorého vyplnenie nezaberie viac ako 5 minút. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá!

Categories: Allgemein
Comments Off on Zapojte sa do internetového prieskumu pre múzeá ohľadne hmatových prehliadok a dotykovej vybavenosti pre nevidiacich ľudí!