Skip to Content

Comments Off on (English) Exciting workshop at Galerie Belvedere
Comments Off on (English) AMBAVis has officially started – Kick-off Meeting in Vienna

Konferencie pre nevidiacich a zrakovo postihnutých v Bratislave

15. december 2014

V dňoch 9. až 11. decembra 2014 sa konala v Bratislave konferencia organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých. Téma konferencie bola: Kvalifikované sprístupňovanie kultúrnych inštitúcií a podujatí osobám so zrakovým postihnutím, prostriedok ich spoločenského začleňovania a informovanosti, organizovanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry SK apod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. Nezisková organizácia Trnka na tejto platforme odprezentovala svoj projekt „Dotkni sa dejín“ (zefektívnenie výučby humanitných vied a tým pozdvihnutie mentálneho rozvoja detí na všetkých školách so zrakovo postihnutými deťmi na Slovensku). Nakoľko projekt AMBAVis už bol vo fáze prvého pracovného stretnutia 11. decembra 2014 a ideová línia projektu je vo veľkej miere kompatibilná s témou prednášky pána Trnku, dovolil si v závere svojho príspevku predstaviť projekt AMBAVis. Konferencií sa zúčastnilo približne 30 účastníkov, v prevažnej väčšine pracovníkov múzeí a galérií z celého Slovenska. Pri praktických ukážkach 3D modelov, ktoré boli súčasťou prezentovaného projektu, pán Trnka niekoľko krát spomenul účel a potrebu projektu AMBAV is, pri ktorom dúfa, že projekt „Dotkni sa dejín“ by mohol byť praktickým pokračovaním projektu AMBAVis.

Categories: Allgemein
Comments Off on Konferencie pre nevidiacich a zrakovo postihnutých v Bratislave